Våra tjänster

Många fastigheter förbrukar energi i onödan. Med fastighetsautomation kan du minska energiförbrukningen genom att endast använda den mängd energi som behövs – när den behövs.

På NFT arbetar vi med samtliga systemleverantörer och standarder, och personalen är certifierad för bland annat KNX, Helvar, Dynalite och Codesys för PLC programmering. Våra största projekt på senare tid har dels innefattat Helvars belysningsstyrningslösningar, men mestadels har vi arbetat med KNX, vilket är en världsstandard för fastighetsautomation. KNX är ett öppet protokoll, vilket innebär att produkter från olika tillverkare kan integreras i samma system. Beprövat, pålitligt och väldigt flexibelt!

Vi arbetar uteslutande som underleverantör till din lokala el-entreprenör, och utför inga fysiska installationer själva. Här kan du läsa mer om våra tjänster projektering samt programmering och driftsättning av system för fastighetsautomation.

Programmering och Driftsättning

Fastighetsautomation handlar bland annat om att få olika system att kommunicera och samverka med varandra på ett effektivt sätt som sparar energi och reducerar kostnader – utan att tumma på kvaliteten på inomhusmiljön, säkerheten eller andra fastighetsanknutna funktioner. Inom tjänsten programmering och driftsättning programmerar och integrerar vi systemen för din fastighetsautomation. Den fysiska installationen görs…

Projektering

I tjänsten projektering lägger vi grunden för kundens fastighetsautomation. Vi hjälper fastighetsägare, teknikkonsulter och elfirmor att designa de bästa möjliga styrlösningarna genom att utreda, analysera, planera, samt skapa och sätta ihop kompletta handlingar och ritningar. Ingen beställare är den andra lik, och vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, krav och önskemål. Lösningar som…