Projektering

I tjänsten projektering lägger vi grunden för kundens fastighetsautomation. Vi hjälper fastighetsägare, teknikkonsulter och elfirmor att designa de bästa möjliga styrlösningarna genom att utreda, analysera, planera, samt skapa och sätta ihop kompletta handlingar och ritningar. Ingen beställare är den andra lik, och vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, krav och önskemål. Lösningar som också uppfyller dagens kvalitets- och miljökrav. 

Möjligheterna med fastighetsautomation är nästintill oändliga. Några exempel på funktioner som kan styras och regleras med fastighetsautomation är värme, ventilation, luftkonditionering och belysning. Vidare finns även möjlighet att integrera system för exempelvis brandlarm, inbrottslarm, hissar, rulltrappor – och mycket, mycket mer.

Vilka funktioner vill du automatisera i din fastighet? Oavsett om du har en färdig vision, eller bara smått börjat fundera över möjligheterna med fastighetsautomation, är du varmt välkommen att kontakta oss!