Programmering och Driftsättning

Fastighetsautomation handlar bland annat om att få olika system att kommunicera och samverka med varandra på ett effektivt sätt som sparar energi och reducerar kostnader – utan att tumma på kvaliteten på inomhusmiljön, säkerheten eller andra fastighetsanknutna funktioner.

Inom tjänsten programmering och driftsättning programmerar och integrerar vi systemen för din fastighetsautomation. Den fysiska installationen görs i samarbete med elektriker, och vi åker sedan ut till fastigheten och läser in programmeringsfilerna och driftsätter systemen. Vi utför även tester av systemen och justerar programmeringen vid behov.

Vi kan även bistå med underhåll och felsökning av befintliga system, åtgärda fel samt komma med förslag på förbättringar i anläggningarna.