Nordisk Fastighetsautomation & Teknik

För en smart, bekväm och energieffektiv fastighet!

Vårt erbjudande

Programmering och Driftsättning
Projektering
Fastighetsautomation handlar bland annat om att få olika system att kommunicera och samverka med varandra på ett effektivt sätt som sparar energi och reducerar kostnader – utan att tumma på kvaliteten på inomhusmiljön, säkerheten eller andra fastighetsanknutna funktioner. Inom tjänsten programmering och driftsättning programmerar och integrerar vi systemen för din fastighetsautomation. Den fysiska installationen görs…
I tjänsten projektering lägger vi grunden för kundens fastighetsautomation. Vi hjälper fastighetsägare, teknikkonsulter och elfirmor att designa de bästa möjliga styrlösningarna genom att utreda, analysera, planera, samt skapa och sätta ihop kompletta handlingar och ritningar. Ingen beställare är den andra lik, och vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, krav och önskemål. Lösningar som…

Det senaste från Instagram