Nordisk Fastighetsautomation & Teknik AB

Våran ambition är att vara den mest kompletta systemintegratören med fokus på kvalitet framför kvantitet.

NFT ABs kärnverksamhet består i projektering, programmering och driftsättning av olika typer av fastighetsautomations system.

I dag består majoriteten av uppdragen av KNX projekt men även en del PLC och Dali programmeringar.

NFT utför inga installationer själv utan jobbar uteslutande som underentreprenör till din lokala EL Entreprenör.